×
×

Apie mus

Smart Tech Academy - programavimo ir kompiuterinio raštingumo akademija 1-12 klasės moksleiviams.

Nuo Vilniaus Kompiuterininkų akademijos (VKA) iki tarptautinės "Smart Tech Academy"

Siekiant suteikti galimybę Vilniaus miesto ir regiono moksleiviams įgyti kvalifikuotą kompiuterinį raštingumą Vilniaus kolegijoje 2004 metų pavasarį įkurta savaitgalinė Vilniaus kompiuterininkų mokykla (VKM).

Norėdama įgyvendinti svarbiausius veiklos tikslus - aukštą studijų kokybę bei visapusišką moksleivių parengimą studijoms aukštosiose mokyklose, Vilniaus kompiuterininkų mokykla 2006 metų pavasarį pakeitė savo pavadinimą bei statusą ir tapo Vilniaus kompiuterininkų akademija (VKA). Siekiant įgyti tarptautiškumo, pasiūlyti moksleiviams tarptautinius konkursus ir bendradarbiavimą - 2017 metais VKA įgijo naują "Smart Tech Academy" pavadinimą.

Veiklos tikslai:

  • padėti Vilniaus miesto ir regiono moksleiviams įgyti kvalifikuotą kompiuterinį ir informacinį raštingumą,
  • suteikti moksleiviams galimybę susipažinti su moderniomis mokymosi priemonėmis,
  • įgytas žinias įtvirtinti pažangiomis informacinėmis technologijomis,
  • suteikti tvirtą pagrindą tolimesnėms studijoms ir savarankiškam darbui bei palengvinant adaptavimąsi informacinėje visuomenėje.

Kuriant "Smart Tech academy" mokymo planus ir metodiką glaudžiai bendradarbiaujama su Respublikine Jaunųjų kompiuterininkų mokykla, veikiančia Kauno technologijos universitete (KTU JKM). Baltijos edukacinių technologijų instituto (BETI) ir KTU E.mokymosi technologijų  centro (KTU EMTC) dėka mokymo procese naudojamos naujos informacinės technologijos,  tradicinis mokymas derinamas su moderniu, naudojant tradicines praktines paskaitas ir alternatyvius e. mokymosi būdus. Vaizdo konferencijų būdu skaitomos paskaitos, vyksta respublikiniai ir tarptautiniai konkursai.

Metodinę medžiagą ruošia ir akademijoje dėsto Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vilniaus kolegijos, kitų aukštųjų mokyklų dėstytojai. Jų dėka moksleiviai įgyja tarptautinius kompiuterinio raštingumo standartus atitinkančius darbo kompiuteriu pagrindus, grafinių, daugialypės terpės programų taikymo įgūdžius, programavimo žinias, lavina struktūrinį ir loginį mąstymą.

Tradicinių ir modernių mokymo metodų taikymo "Smart Tech Academy" specializacijų programose klausimais konsultuoja Švedijos Nova Distance edukacinis centras, Lietuvos nacionalinė distancinio mokymo asociacija.

Akademija įsijungusi į Lietuvos jaunųjų kompiuterininkų mokyklų tinklą, vienijantį tik universitetines ir kitose aukštosiose mokymo institucijose įkurtas JKM. Tinklo tikslas - suteikti visos Respublikos moksleiviams lygias galimybes, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, įgyti kompiuterinį raštingumą ir pasirengti studijoms aukštojoje mokykloje.

Vilniaus kompiuterininkų akademijos švietimo veikla buvo aprobuota  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, 2004 m.