×
×

Studijos

Studijos

Vilniaus kolegijos patalpose veikia savaitgalinė moksleivių neformalaus švietimo akademija "Smart Tech Academy". Moksleiviai mokosi akademijos kompiuterių klasėse. Kiekvienam moksleiviui suteikiama kompiuterinė darbo vieta, reikalinga techninė ir programinė įranga. Moksleiviai turi galimybę ne tik įgyti kompiuterinio raštingumo pradmenis, bet ir specializuotų žinių ir įgūdžių, tokių, kaip programavimo, robotikos, verslo organizavimo, muzikos medijos, elektroninės leidybos, architektūros, dizaino ir vaizdo technologijų ir kt., susipažinti su nuotolinio mokymo technologijomis, vaizdo konferencijomis. 

"Smart Tech Academy" mokymo programos pritaikytos skirtingoms amžiaus grupėms, 1-12 kl. moksleiviams. Taip moksleiviams suteikiama galimybė akademijoje mokytis ne vienerius metus, kasmet įgyjant aukštesnės pakopos žinias ir įgūdžius. Specializacijos skirtos vyresnių, 9-12 klasių moksleiviams. Vyresniųjų klasių moksleiviams, siekiantiems papildomų žinių ir įgūdžių, bet neturintiems galimybių atvykti į akivaizdines paskaitas akademijoje, siūloma mokytis nuotolinių būdu. Moksleivių žinios tikrinamos testais ir vertinamos pažymiais. Baigiamąjį darbą apgynę ar baigiamąjį egzaminą išlaikę moksleiviai įgyja baigimo pažymėjimus.

 

Paskaitų organizavimas

Vienos programos studijos vyksta vienerius metus. Mokslo metai prasideda spalio mėn. ir baigiasi gegužės mėn. Moksleiviai mokosi šeštadieniais arba sekmadieniais (vieną iš tų dienų pagal tvarkaraštį), 2 - 4 kartus per mėnesį (priklauso nuo programos trukmės). 

Organizuojamos rytinės ir popietinės grupės. Šeštadieniais mokymai vyksta rytais ir po pietų (9:00-13:00 ir 13:00-18:00), sekmadieniais - tik rytiniu metu (nuo 9:00 iki 15:00), nesvarbu, ar buvo pasirinkta popietinė pamaina. Paskaitų tvarkaraštis skelbiams nuo spalio mėn. šiame tinklalapyje, skiltyje TVARKARAŠTIS. Moksleiviai privalo patys jį sekti.

Užsiėmimai vyksta Vilniaus Kolegijos patalpose, Jasinskio g. Vieta ir auditorija nurodoma Tvarkaraščiuose.

Nuotolinių programų moksleiviai mokosi namuose. Periodiškai vyksta akivaizdiniai susitikimai. 

 

Papildomos paslaugos moksleiviams

Moksleiviai turi galimybę naudoti mokyklų administracijoje esančią techniką (skenerius, spausdintuvus, dauginimo aparatus) savo reikmėms, jei tie darbai susiję su mokymo programa, t.y. galima skenuoti nuotraukas ir paveikslėlius, naudojamus namų, kursiniuose, baigiamuosiuose darbuose, spausdinti savo darbus, dauginti paskaitoms reikalingą medžiagą. Iškilus neaiškumams, problemoms, moksleiviai gali kreiptis į mokyklos administraciją, kuri visada pasirengusi jiems padėti. 

 

Moksleivių pažangumas ir drausmė

Moksleivių lankomumas kontroliuojamas. Be pateisinamos priežasties nelankę 30 akad. valandų praranda teisę gauti mokyklos baigimo pažymėjimą (bus išduodama tik pažyma apie išklausytą kurso dalį). Praleidę daugiau kaip 40 akad. val. pašalinami iš mokyklos mokinių sąrašų. Jei moksleiviai negali dalyvauti užsiėmimuose dėl ligos ar kitų priežasčių, tėvai apie tai informuoja administraciją e. paštu ar telefonu. Moksleiviams, negalintiems atvykti į paskaitas tvarkaraštyje nurodytu laiku, gali būti suteikiama galimybė dalyvauti kitos grupės paskaitose, jei tuo metu yra laisvų kompiuterinių darbo vietų ir ta grupė mokosi pagal tokią pačią programą. Tokius pakeitimus būtina derinti su administracija.

Moksleivių teorinės ir praktinės žinios tikrinamos testais ir vertinamos balais. Mokslo metu laikomos įskaitos, ruošiami kursiniai darbai, o mokslo metų gale - ruošiamas baigiamasis darbas arba laikomas baigiamasis egzaminas. Nuotolinių programų moksleiviai privalo laikytis jiems pateikiamo mokymosi grafiko, atlikti užduotis studijų kalendoriuje nurodytu laiku. Moksleiviai privalo atvykti į organizuojamas akivaizdines paskaitas ir įskaitinius atsiskaitymus. Nurodytu laiku nelaikę įskaitų, nepristatę namų ar kursinių darbų moksleiviai privalo perlaikymo laiką derinti su mokyklos administracija. Mokyklos baigimo pažymėjimą įgyja tik visus privalomus atsiskaitymus surinkę, baigiamąjį darbą apgynę (arba baigiamąjį egzaminą išlaikę) moksleiviai. 

 

MOKSLEIVIŲ DRAUSMĖS IR TVARKOS TAISYKLĖS

"Smart Tech Academy" moksleiviai, laikydamiesi Lietuvos Respublikos įstatymų bei akademijos statuto, privalo laikytis šių taisyklių:

  • siekti žinių, visapusiškai naudojantis akademijos teikiamomis neformalaus švietimo galimybėmis
  • sekti mokyklos tvarkaraštį ir lankyti užsiėmimus (nelankę 30 akad. valandų praranda teisę gauti mokyklos baigimo pažymėjimą - išduodama tik pažyma apie išklausytą kurso dalį)
  • užsiėmimų metu turėti "Smart Tech Academy" moksleivio pažymėjimą
  • laiku atlikti užduotis, laikyti įskaitas, mokslo metų gale - atlikti baigiamąjį darbą arba laikyti baigiamąjį egzaminą
  • tausoti akademijos turtą (neinstaliuoti kompiuteriuose programų, žaidimų, nelaužyti kompiuterinės technikos, baldų ir pan.)
  • laikytis nustatytos tvarkos akademijos patalpose bei teritorijoje (nešiukšlinti, nerūkyti, netriukšmauti)
  • pagarbiai elgtis su dėstytojais, bendramoksliais, administracijos atstovais, nepažeidžiant jų akademinių teisių ir asmens laisvės, nediskriminuoti kolegų dėl jų lyties, tautybės, rasės, religijos, įsitikinimų ar negalių
  • nežeminti moksleivio vardo etiketo nesilaikymu, rūkymu, girtavimu, narkomanija ar kitais visuomenei nepriimtinais žalingais įpročiais
  • užsiėmimų metu savavališkai nepalikti akademijos patalpų (už savavališkai užsiėmimų metu palikusių universiteto patalpas moksleivių elgesį "Smart Tech Academy" administracija neatsako) 

STUDIJŲ MOKESTIS

Už mokslą "Smart Tech Academy" akademijoje reikia mokėti dviem etapais. Mokėjimo suma ir tvarka tvirtinama kiekvienais metais registracijos į akademiją pradžioje.
Mokėjimo terminai skelbiami sutartyse bei akademijos interneto svetainėje. 

Laiku nesumokėję už mokslą moksleiviai šalinami iš mokyklos sąrašų.

 

 

Registruotis