×
×

Priėmimas

Mokestis už studijas 

 • Studijų programų kainos yra nurodytos prie kiekvienos programos.

 • Pasirašę sutartis moksleiviai gauna studijų įmokų sąskaitą.

 • Nauji akademijos moksleiviai turi sumokėti registracijos mokestį (10 eur) iki 2019 spalio 11 d. Moksleiviai, kurie jau mokėsi mūsų akademijoje, registracijos mokesčio nemoka.

 • Mokestį už mokymąsi būtina sumokėti iki nurodytos sutartyje dienos. Laiku nesumokėję moksleiviai braukiami iš stojančiųjų sąrašų ir į jų vietą priimami kiti.

 • Mokestis už studijas mokamas kas mėnesį.

 • Akademijos rekvizitai mokėjimų pavedimams nurodyti mūsų kontaktų skiltyje.

Kitos nuostatos

 • Paskaitos prasideda rugsėjo - spalio mėnesį.

 • Su mokymo proceso organizavimo tvarka, "Smart Tech Academy" taisyklėmis moksleiviai išsamiai supažindinami mokslo metų atidarymo šventės metu.

 • Mokslo metų eigoje, galima prisijungti prie grupių, kur yra laisvų vietų, jei moksleivio žinios pakankamos. Norintys tai padaryti turi kreiptis el.paštu info@smarttech.lt arba telefonu 8-620-79121 į administraciją ir nurodyti savo rekvizitus ir lūkesčius.

 

Mokestis už studijas 

 • Studijų programų kainos yra nurodytos prie kiekvienos programos.

 • Pasirašę sutartis moksleiviai gauna studijų įmokų sąskaitą.

 • Nauji akademijos moksleiviai turi sumokėti registracijos mokestį (10 eur) iki 2019 spalio 11 d. Moksleiviai, kurie jau mokėsi mūsų akademijoje, registracijos mokesčio nemoka.

 • Mokestį už mokymąsi būtina sumokėti iki nurodytos sutartyje dienos. Laiku nesumokėję moksleiviai braukiami iš stojančiųjų sąrašų ir į jų vietą priimami kiti.

 • Mokestis už studijas mokamas kas mėnesį.

 • Akademijos rekvizitai mokėjimų pavedimams nurodyti mūsų kontaktų skiltyje.

Kitos nuostatos

 • Paskaitos prasideda rugsėjo - spalio mėnesį.

 • Su mokymo proceso organizavimo tvarka, "Smart Tech Academy" taisyklėmis moksleiviai išsamiai supažindinami mokslo metų atidarymo šventės metu.

 • Mokslo metų eigoje, galima prisijungti prie grupių, kur yra laisvų vietų, jei moksleivio žinios pakankamos. Norintys tai padaryti turi kreiptis el.paštu info@smarttech.lt arba telefonu 8-620-79121 į administraciją ir nurodyti savo rekvizitus ir lūkesčius.