×
×

Priėmimas

Priėmimas

 

Į "Smart Tech Academy" akademiją Vilniuje priimami 1-12 klasių moksleiviai. Priėmimas vyksta tokia tvarka:

 1. Moksleiviai privalo laiku užsiregistruoti. Registracija vykdoma vieną kartą per metus - šiais 2018 metais bus vykdoma nuo liepos 16 d. iki spalio 1 d. 

 2. Registracijos internetu vieta laikoma dvi savaites nuo įregistravimo. 

 3. Pasirašoma studijų sutartis tarp Moksleivio tėvelių/globėjų ir "Smart Tech Academy" administracijos. Registruojantis tėvai/globėjai privalo: pateikti anketinius duomenis "Smart Tech Academy" duomenų bazei, susipažinti su studijų tvarka, reikalavimais ir tai patvirtinti parašu (tėvai), pristatyti med. pažymos kopiją.

 4. Sumokama registravimo mokestis (naujai priimamiems moksleiviams).

Siūlomos įvairios skirtingų krypčių (kompiuterinio raštingumo pagrindų, verslo, dizaino, programavimo ir kt.) programos, todėl priėmimo tvarka nėra visiems vienoda. Papildomos sąlygos (jeigu tokios numatytos) yra nurodomos prie programos aprašymo.

Akademijoje siekiame, kad moksleiviai gautų pakankamai dėmesio iš dėstytojo, todėl vietų skaičius grupėse - ribotas.

 

 

 

mokestis už studijas 

 • Studijų programų pilno kurso/metinės kainos yra nurodytos prie kiekvienos programos.

 • Pasirašę sutartis moksleiviai gauna studijų įmokų sąskaitą.

 • Nauji akademijos moksleiviai turi sumokėti registracijos mokestį (10 eur) iki 2018 spalio 10 d. Moksleiviai, kurie jau mokėsi mūsų akademijoje, registracijos mokesčio nemoka.

 • Mokestį už studijas galima mokėti pilnai arba dalimis (pirma įmoka iki 2018 spalio 22 d. , antroji - iki 2019 vasario 1 d.).

 • Mokestį už mokymąsi būtina sumokėti iki nurodytos sutartyje dienos. Laiku nesumokėję moksleiviai braukiami iš stojančiųjų sąrašų ir į jų vietą priimami kiti.

 • Akademijos rekvizitai mokėjimų pavedimams nurodyti mūsų kontaktų skiltyje.

KITOS NUOSTATOS

 • paskaitos prasideda rugsėjo - spalio mėnesį.

 • su mokymo proceso organizavimo tvarka, "Smart Tech Academy" taisyklėmis moksleiviai išsamiai supažindinami mokslo metų atidarymo šventės metu.

 • mokslo metų eigoje, galima prisijungti prie grupių, kur yra laisvų vietų, jei moksleivio žinios pakankamos. Norintys tai padaryti turi kreiptis el.paštu info@smarttech.lt arba telefonu 8-620-79121 į administraciją ir nurodyti savo rekvizitus ir lūkesčius.